biznes MLM home

Jak...?

kontakt

Do której grupy ludzi się zaliczasz?

W której grupie będzie Ci najwygodniej?

 

Czy zarabiasz wystarczająco dużo, aby nie należeć do grupy osób bez finansowego zabezpieczenia?

   w tej kategorii jest dzisiaj większość osób

   zmniejszają się im dochody, a pracy przybywa

   zwolnienia i redukcje są ich dniem codziennym

   statystyki bankructw w tej grupie są najliczniejsze

   90% tej grupy tonie w długach na kartach
      kredytowych, a 80% nie ma oszczędności

   grupa, która nie może liczyć na godziwą i bezpieczną
     emeryturę

   żyją z wypłaty, która nie wystarcza do końca miesiąca

Zadawałeś sobie pytania

   jaki będzie mój poziom oszczędności za 20 lat?

   czy emerytura Mi wystarczy na Moje podstawowe potrzeby?

   czy rozmawiałeś z jakimś emerytem na ten temat?

 

Czy masz na tyle wolnego czasu w odróżnieniu od grupy osób, które wygrywają wyścig szczurów, są zamożne, ale żyją jak w wiecznym zaprzęgu?

   nie mają czasu wydać swoich sporych dochodów

   wyczerpani psychicznie i fizycznie w pogoni za karierą

   zupełnie obce osoby wychowują ich dzieci

   śniadanie to jedyna chwila, w której widzą współmałżonka

   nie mają czasu na życie osobiste i rodzinne

Zadawałeś sobie pytania

   ile lat mój organizm to wytrzyma?

   w jakim stanie zdrowia będę za 10 czy 20 lat?

   czy warto dojeżdżać do pracy 2 godziny dziennie

   czy wiem, co Moje dzieci lubią robić w wolnym czasie?

 

Czy masz na tyle czasu i środków aby zaliczyć się do grupy, która realizuje swój styl życia i marzenia?

   grupa osób systematycznie zwiększających
      swój przychód i oszczędności

   maja czas, aby cieszyć się zgromadzonymi
      środkami

   mając ogromne środki, nie martwią się o
      przyszłość swoją i najbliższych

Cechy

   dla sporej części osób z tej grupy oknem do
     dochodów i sukcesu był Biznes MLM

   zdobywają w młodym wieku stały dochód
      emerytalny oparty na sprawdzonym systemie działania

   wcześnie cieszą się zgromadzonym majątkiem,
     często podróżują, realizują marzenia

   mają środki na inwestycje, które zapewniają
      im dodatkowe niezależne dochody

 

Znalazłeś odpowiedź gdzie teraz jesteś?

Czy nie zastanawia cię, co będziesz robił/a za 10 czy 20 lat.

Jakie będziesz miał/a perspektywy?

Wybory i decyzje w twoich rękach.

 


P
rzydatne linki:

Bramka internetowa - sprawdzanie obrotów

Wstąp do CaliVita® - formularz


Menu:

Czym jest MLM?

Do której grupy ludzi się zaliczasz?

Dlaczego chcesz ze mną współpracować?

Opuść tę stronę, jeśli.....


Nasze serwisy:

Najciekawsze serwisy są tutaj

www.pucilowscy.pl

www.kroplazdrowia.pl

www.pucilowscy.pl/nazdrowie